Pracujte aj vy v Rakúsku v gastro a hotelovom sektore

Práca v Rakúsku Ostatné pozície

Pozícia Recepčná v Rakúsku

Práca recepčnej v hoteli v Rakúsku je zaujímavá a náročná zároveň. V prvom rade je dôležité, aby recepčná ovládala nemecký a anglický jazyk na komunikatívnej úrovni. V mnohých hoteloch sa vyžaduje aj znalosť ďalších jazykov, ako je francúzština, alebo španielčina. Okrem toho by mala mať recepčná dobré komunikačné a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme a byť pozitívne naladená a ochotná pomôcť.

Práca recepčnej zahŕňa nasledujúce úlohy:

 • Prijímanie a registrácia hostí
 • Poskytovanie informácií o hoteli a okolí
 • Rezervácia služieb a atrakcií
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností
 • Koordinácia práce ďalších zamestnancov hotela
 

Pracovný čas recepčnej je zvyčajne 5-6 dní v týždni, v ranných a večerných hodinách. V sezóne môže byť pracovný čas aj dlhší.

Mzdy recepčných v Rakúsku sa pohybujú od 1 900 do 2 800 EUR netto mesačne.

Recepčná Rakúsko

POZÍCIA OPRAVÁR V HOTELI V RAKÚSKU

Pracovné povinnosti

Pracovné povinnosti opravára v hoteli zahŕňajú:

 • Opravy a údržba elektrických, vodovodných a iných inžinierskych systémov
 • Opravy a údržba nábytku, zariadení a vybavenia
 • Vykonanie drobných opráv a údržby
 • Odstraňovanie porúch a problémov
 • Vedenie záznamov o údržbe a opravách
 

Základné požiadavky

Na prácu opravára v hoteli zvyčajne stačí stredoškolské vzdelanie. Niektorí zamestnávatelia však môžu vyžadovať vyššie vzdelanie, napríklad diplom z odboru elektrotechnika, strojárstvo alebo stavebníctvo.

Opravári v hoteloch musia mať aj tieto zručnosti:

 • Technické zručnosti
 • Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
 • Schopnosť riešiť problémy
 • Schopnosť pracovať v stresových situáciách

Platové podmienky

Platové podmienky opravárov v hoteloch v Rakúsku sa líšia v závislosti od skúseností, vzdelania a pozície. Priemerný plat opravára v hoteli v Rakúsku je približne 2 000 € mesačne.

OPRAVÁR Rakúsko

Pozícia Supervízor či v manažmente v Rakúsku

Práca supervízora hotela v Rakúsku je náročná, ale obohacujúca práca. Supervízori hotelov sú zodpovední za riadenie a kontrolu všetkých aspektov prevádzky hotela, od recepcie a stravovania až po upratovanie a údržbu. Musia byť schopní pracovať samostatne aj ako súčasť tímu a musia byť schopní zvládnuť stresové situácie.

Zodpovednosti supervízora hotela

Zodpovednosti supervízora hotela zahŕňajú:

 • Riadenie a kontrola všetkých aspektov prevádzky hotela
 • Zamestnávanie a školenie zamestnancov
 • Vytváranie a dodržiavanie noriem služieb zákazníkom
 • Zabezpečenie kvalitného zákazníckeho servisu
 • Riadenie rozpočtu a nákladov
 • Riešenie problémov a riešenie konfliktov
 • Zabezpečenie bezpečného a hygienického prostredia
 

Požadované zručnosti a kvalifikácia:

 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti hotelierstva alebo cestovného ruchu
 • 2-3 roky praxe v hotelierstve
 • Zručnosti v oblasti riadenia, leadershipu a riešenia problémov
 • Komunikačné a medziľudské zručnosti
 • Schopnosť pracovať pod tlakom
 • Znalosť minimálne nemeckého a anglického jazyka
 

Plat a benefity

Plat supervízora hotela v Rakúsku sa pohybuje od 2 500 do 5 000 € mesačne. K platu sa zvyčajne pridávajú aj ďalšie výhody, ako je zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, dovolenka a príspevok na stravu.

Supervízor/ Manažér

Voľné pozície KUCHÁR -  ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA CHYŽNÁ  PRÁCA PRE PÁRY PRÁCA V HOTELI  Rakúsko

Za sprostredkovanie pracovného pomeru nepožadujeme od uchádzačov žiadne poplatky !

Čašník/Čašníčka

Voľné Pracovné Pozície
POZRI TU

Kuchár

Voľné Pracovné Pozície
POZRI TU

Chyžná

Voľné Pracovné Pozície
POZRI TU

Ostatné

Voľné Pracovné Pozície
POZRI TU

Zamestnanie v Rakúsku

Pozícia Recepčná, Opravár, Supervízor v manažmente v Rakúsku

Našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí majú záujem o prácu v gastronómii alebo hotelierstve v zahraničí. Zvyčajne ide o mladých ľudí, ktorí chcú získať pracovné skúsenosti a zlepšiť si jazykové znalosti. Môžu to byť aj ľudia, ktorí chcú zmeniť svoj životný štýl alebo vyskúšať niečo nové.

Naše služby sú určené pre ľudí, ktorí majú:

 • Záujem o prácu v gastronómii alebo hotelierstve
 • Základné znalosti nemeckého jazyka
 • Motiváciu a chuť pracovať v zahraničí
 

Ak máte záujem o prácu v gastronómii alebo hotelierstve v Rakúsku, odporúčame vám kontaktovať našu spoločnosť.

Práca Rakúsko

zmena nepríde sama od seba...

Rakúsko - Slovenská spolupráca v zamestnávaní

Personálna agentúra MM Jobs s.r.o. je sprostredkovateľom práce v hotelierstve a gastronómii v rakúskych spolkových krajinách. Zakladateľmi spoločnosti sú Martin Chrašč a Ing. Marcela Sochová, ktorí majú od roku 2015 v oblasti hotelierstva a gastronómie viacero pracovných skúseností. 

Primárnou činnosťou našej spoločnosti je sprostredkovanie práce v gastronómii a hotelierstve v Rakúsku. 

To zahŕňa:

 • Poradenstvo o možnostiach práce v gastronómii v Rakúsku
 • Poradenstvo o možnostiach práce v hotelierstve v Rakúsku

Okrem toho aj informačno-poradenský servis a ďalšie doplnkové služby, ako napríklad:

 • Informácie ohľadom odhlásenia sa zo Slovenských inštitúcií ako poisťovňa, Úrad práce SR.
 • Informácie ohľadom prihlásenia sa do príslušných úradov v Rakúsku.
 • Informácie ohľadom zriadenia si bankového účtu v Rakúsku, telefónneho čísla alebo internetu.
 • Informácie ohľadne pracovných podmienok a legislatívy v krajine.
 • Mediácia prípadných nedorozumení v prípade nedorozumenia medzi zamestnávateľom a našim klientom.

zmena začína zaslaním životopisu...